Εφεδρική δεξαμενή

Μετατροπή της δεξαμενής πετρελαίου, αύξηση του όγκου της δεξαμενής σε 3 λίτρα

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.641-800.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 3,5
Συμβατές μηχανές