Εκτροπέας βροχής/ροζέτα τοίχου με λωρίδα στεγάνωσης 150

Εκτροπέας βροχής/ροζέτα τοίχου με λωρίδα στεγάνωσης 150

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,2
Συμβατές μηχανές