Ελαστικά με αντοχή στα τρυπήματα (σετ), αποκλειστικά από καουτσούκ

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 4.515-329.7