Φάρος προειδοποίησης στην προστατευτική οροφή

Για αυξημένη ασφάλεια

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου DE_28520587
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 2,3