Φρένο

Αξιόπιστη μονάδα φρένων σε κλίσεις > 2%

Για αξιόπιστο φρενάρισμα σε κλίσεις > 2%.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 1,1