Ιμάντας τάνυσης 200

Κάλυμμα εξόδου, ανοιχτό

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,7
Συμβατές μηχανές