Κάλυμμα πλευρικής βούρτσας

Το κάλυμμα πλευρικής βούρτσας μειώνει τη διασπορά της σκόνης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 6