Κάθισμα comfort, πλήρες

Για αυξημένη άνεση κατά την οδήγηση.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου DE_28513817
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 21,2