Κάθισμα standard, πλήρες

Τυπικό κάθισμα που προσφέρει την απαιτούμενη άνεση κατά την εργασία.

Αριθμός παραγγελίας: 2.851-380.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου DE_28513807