Κεφαλή βούρτσας D110 B150R

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 74,3
Εξαρτήματα