Κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων

Απλοποιεί τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων με μηχανήματα.

Αριθμός παραγγελίας: 2.642-740.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πλάτος (cm) 33,5
Ποσότητα ανά μονάδα (Pieces) 1
Ποσότητα (Pieces) 1
Βάρος (kg) 5,3
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 5,3
Συμβατές μηχανές