Κιτ εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων

Απλοποιεί τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων με μηχανήματα.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πλάτος (cm) 33
Ποσότητα ανά μονάδα (Pieces) 1
Ποσότητα (Pieces) 1
Βάρος (kg) 6
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 7,1
Συμβατές μηχανές