Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη αριστερή πλευρική βούρτσα

Πλευρική βούρτσα, πλήρης, περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.

Η πλευρική βούρτσα KM 150/500 R στα αριστερά αυξάνει το πλάτος σάρωσης από 150 σε 180 εκ. και την απόδοση επιφάνειας κατά 20%. Κιτ εξαρτημάτων που περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.851-274.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 27