Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη αριστερή πλευρική βούρτσα

Πλευρική βούρτσα, πλήρης, περιλαμβάνει βασική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.

Αριθμός παραγγελίας: 2.851-274.7
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.851-274.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 20