Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη πλευρική βούρτσα, αριστερά

Πλήρες, περιλαμβάνει πλευρικές βούρτσες βασικού εξοπλισμού για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.

Αριθμός παραγγελίας: 2.851-272.7
Αναζήτηση εμπόρου:

Το κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη πλευρική βούρτσα KM 130/300 D/LPG στα αριστερά αυξάνει το πλάτος σάρωσης από 130 σε 155 cm, καθώς και την απόδοση κάλυψης επιφάνειας κατά 20% σχεδόν. Το κιτ εξαρτημάτων περιλαμβάνει τις βασικές πλευρικές βούρτσες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.851-272.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 20
Συμβατές μηχανές