Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη πλευρική βούρτσα, αριστερή

Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη κάλυψη επιφάνειας.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.640-441.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 11,5