Κιτ εξαρτημάτων για την πλευρική βούρτσα, αριστερά

Κιτ εξαρτημάτων για την πλευρική βούρτσα για την αύξηση του πλάτους σάρωσης από 90 σε 115 cm. Για πάνω από 25% μεγαλύτερη απόδοση κάλυψης επιφάνειας. Κιτ εξαρτημάτων που περιλαμβάνει τις βασικές πλευρικές βούρτσες.

Αριθμός παραγγελίας: 2.642-693.7
Αναζήτηση εμπόρου:

Το κιτ εξαρτημάτων για την πλευρική βούρτσα KM 90/60 R στα αριστερά αυξάνει το πλάτος σάρωσης από 90 σε 115 cm, καθώς και την απόδοση επιφάνειας κατά 25% σχεδόν. Το κιτ εξαρτημάτων περιλαμβάνει τις βασικές πλευρικές βούρτσες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.642-693.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 9,6
Συμβατές μηχανές