Κιτ εξαρτημάτων σακούλας συλλογής φύλλων KM 105/100 R (300 l)

Μοναδική στην αγορά: σακούλα συλλογής φύλλων για τη συλλογή μεγάλων ποσοτήτων φύλλων με σάρωθρο αναρρόφησης τύπου 105. Πρέπει απλώς να τη συνδέσετε στο πίσω μέρος της συσκευής, όπως όταν κουρεύετε το γκαζόν.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου DE_28522457
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 43,9