Κιτ πυροσβεστικής υπηρεσίας

Ανθεκτικό πλήρες σετ εξαρτημάτων που απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, για καθαρισμό σε συνδυασμό με σωλήνα αναρρόφησης ανθεκτικό στο λάδι και μεταλλικό ακροφύσιο δαπέδου.

Μεμονωμένα εξαρτήματα: σωλήνας αναρρόφησης ανθεκτικός στο λάδι, 4 μ. (4.440-303.0), ακροφύσιο για εσοχές (6.903-033.0), μεταλλική γωνία (6.900-276.0), σύνδεσμος απόρριψης Geka-C (6.388-900.0), ακροφύσιο δαπέδου (6.903-018.0), 2x 0,5 μ. μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης (6.900-275.0)

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εσωτερική διάμετρος ID 40
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 5
Συμβατές μηχανές