Κιτ σάρωσης μοκετών και χαλιών

Κιτ σάρωσης μοκετών και χαλιών που περιλαμβάνει αντιστατική κυλινδρική βούρτσα για τον καθαρισμό επιφανειών με μοκέτα και χαλί.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.851-334.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 10,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 810 x 410 x 470
Συμβατές μηχανές