Κίτρινο κλειδί ΚΙΚ

Κλειδί χρήστη για τη χρήση της συσκευής

Αριθμός παραγγελίας: 5.035-344.0
Αναζήτηση εμπόρου:

Το κίτρινο κλειδί ΚΙΚ δεν δίνει στον χειριστή τη δυνατότητα να κάνει ρυθμίσεις.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα ανά μονάδα (Pieces) 1
Ποσότητα (Pieces) 1
Χρώμα κίτρινο