Κυλινδρική βούρτσα, 450 mm

Τυπική μαύρη βούρτσα, απαιτούνται 2.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (mm) 450
Ποσότητα (Pieces) 1
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,7
Συμβατές μηχανές