Κυλινδρική βούρτσα

Σκληρές κόκκινες τρίχες (π.χ. για βελονωτή τσόχα).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεσμος σωλήνα (mm) 475
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,3
Συμβατές μηχανές