Κυλινδρική βούρτσα

Μαύρες κανονικές τρίχες (κάτω μέρος).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεσμος σωλήνα (mm) 655
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 1,3
Videos
Συμβατές μηχανές