Μάκτρο, 1420 mm, ίσιο

Ίσιο, με κυλίνδρους στήριξης. Χείλη αναρρόφησης από ανθεκτική σε λάδι διαφανή πολυουρεθάνη.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (mm) 1420
Ποσότητα ανά μονάδα (Pieces) 1
Ποσότητα (Pieces) 1
Χρώμα διαφανές
Σχεδίαση ίσιο
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 7,8
Συμβατές μηχανές
Εξαρτήματα