Πλαϊνό σάρωθρο, αριστερό, ηλεκτρικό KM 105/100

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 19,1