Πλαϊνό σάρωθρο, αριστερό KM 120/250

Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.852-518.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 21,3