Πλάκα κεντραρίσματος 200

Πλάκα κεντραρίσματος 200

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 1,3
Συμβατές μηχανές