Πλευρική βούρτσα, αριστερή

Πλήρες, περιλαμβάνει βασική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη επιφάνεια σάρωσης

Αριθμός παραγγελίας: 2.851-049.7
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.851-049.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 11,9
Συμβατές μηχανές