Πλευρική βούρτσα, αριστερή

Πλήρες, περιλαμβάνει πλευρικές βούρτσες βασικού εξοπλισμού για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.

Αριθμός παραγγελίας: 2.851-050.7
Αναζήτηση εμπόρου:

Πλήρες, περιλαμβάνει βασική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη επιφάνεια σάρωσης

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.851-050.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 16,4
Συμβατές μηχανές