Προαιρετική βούρτσα BD 30/4 C, μαλακό, 280 mm

Για καθάρισμα και γυάλισμα ευαίσθητων δαπέδων.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σκληρότητα / τύπος βούρτσας μαλακό