Προστατευτική οροφή

Στιβαρή χαλύβδινη κατασκευή. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου DE_28512627
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 65,7