Προστατευτική οροφή

Η προστατευτική οροφή συμμορφώνεται με το πρότυπο VDE IEC 60335-2-72.

Αριθμός παραγγελίας: 2.851-267.7
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.851-267.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 80