Προστατευτική οροφή για τον χειριστή με φάρο προειδοποίησης 360°

Απαιτείται για τη λειτουργία του σαρώθρου σε αποθήκες με μεγάλο ύψος. Συμμορφώνεται με το IEC 60335-2-72

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.640-468.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 205,5
Συμβατές μηχανές