Πρόσθετο κιτ χαλιών

Κιτ σκουπίσματος μοκετών και χαλιών, περιλαμβάνει αντιστατική κυλινδρική βούρτσα.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.852-499.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 12,8
Συμβατές μηχανές