Πρόσθετο κιτ για φωτισμό δρόμων

Για περισσότερη ασφάλεια στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις: ο φωτισμός των δρόμων αποτελείται από ενδεικτικές λυχνίες και φώτα εργασίας.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.852-151.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 2,8