Πρόσθετο κιτ για φωτισμό εργασιών

Για καλύτερη ορατότητα, π.χ. σε υπόγεια γκαράζ ή αποθήκες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου DE_28520597
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 1,5