Πρόσθετο κιτ κλιματισμού καμπίνας KM 170

Η ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα προστατεύει τον οδηγό με αξιοπιστία. Πλήρης υάλωση με αρθρωτό πίσω παράθυρο και αριστερό παράθυρο.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.851-674.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 171
Συμβατές μηχανές