Πρόσθετο κιτ με δεύτερο πλαϊνό σάρωθρο, αριστερό

Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.

Πλήρες, περιλαμβάνει standard πλευρικές βούρτσες για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.851-275.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 28
Συμβατές μηχανές