Πρόσθετο κιτ με κυλίνδρους ράβδου αναρρόφησης

Οι τροχίσκοι εμποδίζουν την προσκόλληση του μάκτρου σε πολύ λείες επιφάνειες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ποσότητα ανά μονάδα (Pieces) 1
Ποσότητα (Pieces) 1
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,5