Πρόσθετο κιτ με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης

Για αυξημένη λειτουργική ασφάλεια.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.852-500.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 1,1
Συμβατές μηχανές