Πρόσθετο κιτ με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης LED KM

Ενισχύει την ασφάλεια κατά την εργασία

Αριθμός παραγγελίας: 2.643-886.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.643-886.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 4,4