Πρόσθετο κιτ με περιστρεφόμενο φως σηματοδότησης LED KM

Ενισχύει την ασφάλεια κατά την εργασία

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.643-887.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 4,6