Πρόσθετο κιτ με πλαϊνό σάρωθρο, αριστερό, KM 90/60 R

Πλευρική βούρτσα, πλήρης, περιλαμβάνει τυπική πλευρική βούρτσα για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.642-693.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 10,5