Πρόσθετο κιτ με σωλήνα αποστράγγισης με σφαιρική βαλβίδα BD 50/5

Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης για μετρούμενη αποστράγγιση του ακάθαρτου νερού από τα δοχεία στα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης BD 50/50 C Classic και BD 50/60 C. Ρύθμιση της ροής νερού με τη χρήση σφαιρικής βαλβίδας.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 1,8