Πρόσθετο κιτ με σύστημα ψεκασμού LPG - SB 50 l

Για δέσμευση της σκόνης. Αποτελείται από δεξαμενή νερού (50 l) ανοξείδωτου χάλυβα και ακροφύσια ψεκασμού στις πλευρικές βούρτσες.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.851-492.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 30
Συμβατές μηχανές