Σετ μειωτήρων/χιτώνια αντάπτορα

ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό

Αριθμός παραγγελίας: 2.860-117.0
Αναζήτηση εμπόρου:

DN 40/35, DN 35/32 (σωλήνας -> ακροφύσιο), πλαστικό. Μόνο ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης BV και NT και CV 36/2, CV 46/2

Videos