Σετ τροχών από συμπαγές ελαστικό

Συνιστάται για το σκούπισμα μεταλλικών ρινισμάτων, θραυσμάτων γυαλιού κ.λπ.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου 2.852-501.7
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 8,8
Συμβατές μηχανές