Σετ τροχών, τυπικό

Πνευματικά ελαστικά για άνετη οδήγηση στο πλαίσιο της προβλεπόμενης χρήσης.

Αριθμός παραγγελίας: 2.851-382.0
Αναζήτηση εμπόρου:
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου DE_28513827
Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 14,2