Σφαιρική βαλβίδα υψηλής πίεσης

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg) 0,3
Συμβατές μηχανές